Komunikat 4/2011

 

 

 

 

1. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska.

Informujemy, że 15 listopada 2011 roku została podpisana nowelizacja Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, które wchodzi w życie 14 grudnia 2011 roku. Treść nowelizacji jest dostępna na naszej stronie internetowej www.pzl.waw.pl

 

2. Komisja Instruktażu i Kontroli Kół Łowieckich.

Komisja Instruktażu i Kontroli Kół Łowieckich na podstawie dotychczas przeprowadzonych prac pragnie przypomnieć kołom o obowiązku składania do końca czerwca każdego roku stosownym służbom finansowym sprawozdań oraz konieczności zatrudniania lub powoływania strażników łowieckich, prowadzących odpowiednią dokumentację swojej pracy.

 

3. Ewidencja stażystów.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej w sprawie zasad odbywania stażu, jego dokumentowania oraz zaliczania (z późniejszymi zmianami) staż kandydacki do Polskiego Związku Łowieckiego trwa 1 rok, a w uzasadnionych przypadkach zarząd koła może udzielić stażyście zgody na przerwę w odbywaniu stażu, z tym iż staż powinien zostać zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 3 lata. Po tym okresie w ciągu 30 dni zarząd koła podejmuje uchwałę o zaliczeniu lub niezaliczeniu stażu. W związku z powyższym prosimy zarządy kół o przesyłanie stosownych uchwał zgodnych z terminami podanymi w przedmiotowej uchwale.

Z treścią uchwały nr 41/2007 oraz jej nowelizacją nr 68/2009 można zapoznać się na stronach  www.pzlow.pl (w dziale szkolenie, akty normatywne PZŁ) oraz www.pzl.waw.pl (w dziale akty prawne).

 

4. Składki na PZŁ za 2012 rok.

Zawiadamiamy, że mimo zbliżającego się końca roku bardzo mało kół złożyło listy dotyczące wykazu swoich myśliwych, którzy opłacili składkę członkowską na PZŁ za 2012 rok. Uniemożliwia to księgowanie składek, mimo że zostały dokonane wpłaty, a w konsekwencji przedłużanie ważności legitymacji PZŁ. Dlatego też prosimy, w przypadku kół, które już dokonały wpłaty, a nie dostarczyły list o ich uzupełnienie, natomiast w przypadku kół dokonujących wpłat, aby równocześnie z potwierdzeniem uiszczenia należności dostarczały listy myśliwych, którzy tych wpłat dokonali.

Zwracamy równocześnie uwagę, że Koleżanki i Koledzy, którzy nie będą mieli opłaconej składki na PZŁ za 2012 r, od dnia 1 stycznia nie powinni zostać dopuszczani do udziału w polowaniach ze względu na brak, między innymi, obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 

5. Zawiadomienie do urzędów skarbowych w sprawie okresu trwania roku podatkowego dla kół łowieckich.

Ponieważ niektóre urzędy skarbowe w Warszawie nakładają na koła Kary za nieterminowe składanie sprawozdań CIT 8, prosimy zarządy kół o zawiadomienie właściwych terytorialnie naczelników urzędów skarbowych do końca tego roku o tym, że dla kół łowieckich rokiem podatkowym jest okres 1 kwietnia – 31 marca roku następnego (powołując się na art. 8 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

 

 

6. Certyfikaty ubezpieczenia OC kół łowieckich.

Informujemy, że w biurze Zarządu Okręgowego są do odbioru certyfikaty ubezpieczenia obowiązkowego kół łowieckich.

 

 

7. Kurs szacowania szkód łowieckich.

Informujemy, że prowadzimy zapisy na kurs szacowania szkód łowieckich. Zajęcia będą obejmowały 10 godzin wykładów i zostaną przeprowadzone w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie przy ul. Szymczaka 5. Koszt szkolenia wynosi 140 zł. Dokładny termin zajęć zostanie podany uczestnikom w chwili zebrania się odpowiedniej liczebnościowo grupy. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z prowadzącym zajęcia oraz zapisy – Kol. Bolesławem Margasińskim - tel. 666 477-877.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

Temat: Szacowanie szkód łowieckich.
I. Szkody łowieckie w świetle obowiązujących przepisów prawnych
- ustawy i rozporządzenia,
- wykładnia sądownicza,
II. Organizacja procedur związanych z szacowaniem szkód
- dobór osób dokonujących szacowanie,
- udział przedstawicieli UG, IR i ODR
- szkolenie osób zajmujących się szacowaniem,
- przygotowanie dokumentacji i archiwizacja
III. Praktyka przy szacowaniu szkód łowieckich
- etapy w szacowaniu szkód łowieckich,
- prawidłowe wypełnianie protokółu z szacowania szkody.
IV. Szkody łowieckie przy wykonywaniu polowania
V. Szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych
- łąkowych i na pastwiskach,
- ziemniaków,
- kukurydzy,
- roślin zbożowych,
- rzepaku,

- sadach

- inne
VI. Szkody łowieckie w lasach

VII. Problematyka odszkodowań łowieckich w innych państwach UE
VIII. Ćwiczenia

 

 

W załączeniu przesyłamy:

- wypełnione arkusze oceny prawidłowości odstrzału sarn rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2011/2012 na terenie okręgu warszawskiego PZŁ (tylko i wyłącznie dla kół mających obwody na terenie okręgu warszawskiego PZŁ).

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PZŁ

w Warszawie

pauseplay
/
show/hideshow/hide

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby się dowiedzieć więcej o cookies, proszę kliknąć tutaj: Informacje o cookies.

Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony