1.Nadchodzące zmiany w polskim łowiectwie

W związku z ostatnimi wyrokami Trybunału Konstytucyjnego coraz częściej spotykamy się z pytaniami dotyczącymi przyszłości obwodów łowieckich w Polsce, modelu polskiego łowiectwa. Odczuwalna jest niepewność wśród Koleżanek i Kolegów związana bezpośrednio z niejasnymi, bądź niepełnymi informacjami dotyczącymi przyszłości polskiego łowiectwa.

Zmiany w polskim prawodawstwie łowieckim są konieczne i wynika to z wyroku Trybunału

Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 roku. Wytyczne Trybunału Konstytucyjnego dotyczą głównie

braku w obecnym prawie kompetencji opiniodawczych właścicieli gruntów wchodzących w skład

obwodów łowieckich w sprawach takich jak:

- Tworzenie obwodów łowieckich

- Wydzierżawienia obwodów

- Plany łowieckie

- Zakazy skierowane do właścicieli nieruchomości

- Dokarmianie zwierzyny

- Wykonywanie polowania na czyimś gruncie

Zwrócono również uwagę na przyznanie dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich władczej kompetencji do ustalania wysokości odszkodowań za szkody łowieckie, co może odbywać się bez uwzględnienia interesów poszkodowanych właścicieli gruntów.

Poselski projekt ustawy zakłada m.in:

- zmiany, które eliminują niekonstytucyjność delegacji ustawowych do wydania rozporządzeń: listy zwierząt łownych, sporządzania planów łowieckich, Państwowej Straży Łowieckiej i strażników łowieckich, regulaminu polowań, okresów polowań.

- wprowadzono obowiązek informowania na piśmie lub drogą elektroniczną na 21 dni przed polowaniem wójta i nadleśniczego o terminie organizowanego przez siebie polowania zbiorowego, informacja ma być podawana przez wójta do publicznej wiadomości, właściciel nieruchomości na 7 dni przed polowaniem będzie mógł zgłosić sprzeciw do organizacji polowania na jego nieruchomości. Dzierżawca lub zarządca będzie mógł uwzględnić sprzeciw jeżeli organizacja polowania wpływałaby na bezpieczeństwo osób trzecich.

- rozszerzono katalog wyłączeń odpowiedzialności odszkodowawczej o tereny zgłoszone przez zainteresowanych do wyłączenia z obwodu łowieckiego w procesie tworzenia podziału województwa na obwody, jeżeli zgłoszony teren zostanie uwzględniony w uchwale sejmiku województwa.

Inną sprawą są projekty "reformatorów" łowiectwa. Zakładają one w swych postulatach m.in:

- Powrót do prawa jakim było rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 03.12.1927 roku.

Przy tym założeniu polowanie jest ściśle związane z własnością gruntu i prawo do tego polowania należy do właściciela gruntu. Obwody łowieckie tworzone byłyby już przy powierzchni 100 ha co wydaje się być absurdem dla prawidłowej gospodarki łowieckiej. Obszary Lasów Państwowych stanowiłyby obwody łowieckie własne państwa. Określone gatunki mogłyby być zabijane i chwytane na swoim gruncie przez każdego do 100 m odległości od zabudowań.

- Likwidacja PZŁ, powstanie kilku organizacji łowieckich i utworzenie Państwowej Administracji Łowieckiej na poziomie ogólnokrajowym, wojewódzkim i starostwa czego skutkiem będzie rozrost administracji i związany tym wzrost kosztów. W chwili obecnej w "administracji" PZŁ zatrudnionych jest łącznie tylko około 300 osób obsługujących ponad 116 000 myśliwych w ramach rocznej składki wraz z ubezpieczeniem 355 zł.

- Wysokie kary za niewykonywanie planów odstrzału

- Przetargi na obwody łowieckie

- Wydzierżawianie obwodów innym podmiotom, nie tylko kołom łowieckim, co oznacza wydzierżawianie przez myśliwych innych krajów UE – takiej konkurencji po urynkowieniu cen dzierżaw obwodów łowieckich polscy myśliwi nie wytrzymają.

Poniżej zamieszczamy dla porównania ceny dzierżawy obwodów łowieckich w Niemczech

i tak:

1. Obwód z sarną i przechodnim dzikiem (14 saren do odstrzału rocznie) 10 Euro/1 ha

2. Obwód z przechodnim jeleniem 25 Euro/1 ha

3. Obwód z jeleniem stałym 40 Euro/ 1 ha

Łatwo więc wyliczyć, że obwód 6000 ha co jest średnią w Polsce ze stale bytującym jeleniem kosztowałby rocznie 240 000 Euro.

Projekt poselski jest już złożony u laski marszałkowskiej i procedowanie powinno zacząć się

lada chwila. Prosimy więc aby Koleżanki i Koledzy mający kontakty z parlamentarzystami przedstawili im cele obecnego modelu łowiectwa, jego pozytywy i niebezpieczeństwa jakie mogą

grozić zwierzynie po rewolucyjnych zmianach.

Zarząd okręgowy udzielać będzie wszelkich informacji. Planowane są także ewentualne spotkania przedstawicieli kół z osobami kompetentnymi w temacie.

2. Zmiany w gospodarce populacją dzików w Polsce

W związku z coraz większymi problemami dotyczącymi szkód łowieckich, Afrykańskiego Pomoru Świń stwierdzanego u dzików na terenie naszego kraju, groźby roprzestrzenienia się choroby, jak również kontroli, która będzie przeprowadzona przez NIK w sprawie niewykonywania planów odstrzału dzików w obwodach, chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę realizacji założonych planów pozyskania dzików. Zarząd okręgowy podczas opiniowania planów na rok przyszły, zwracał będzie szczególną uwagę na planowane pozyskanie tego gatunku, które skorelowane być musi z realnymi możliwościami wykonania.

3. Ocena prawidłowości odstrzału sarn-rogaczy

Informujemy, że ocena prawidłowości odstrzału sarn-rogaczy pozyskanych na terenie okręgu warszawskiego (dotyczy tylko i wyłącznie kół, których obwody  są położone na terenie okręgu warszawskiego) odbędzie się w następujących terminach:

  9 grudnia 2014r. godz. 16:00-18:00– ocena rogaczy pozyskanych na terenie obwodów położonych W Nadleśnictwach Jabłonna i Drewnica

10 grudnia 2014r. godz. 16:00-18:00- ocena rogaczy pozyskanych na terenie obwodów położonych w Nadleśnictwach Celestynów, Chojnów i pozostałych.

Ocena odbędzie się w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ przy ul. Szymczaka 5 w Warszawie.

Przypominamy ponadto o wcześniejszym dostarczeniu wykazu myśliwych, którzy pozyskali rogacze, na arkuszach oceny prawidłowości odstrzału oraz o prawidłowym opisaniu przedstawianego trofeum wg danych zawartych w metryczce.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z instruktorem Janem Danyłowem

– tel. (22) 825-66-10, (22) 825-30-03, (22) 631-25-75 wew. 104

4. Materiały edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej

Zachęcamy wszystkie koła łowieckie naszego okręgu do włączenia się do akcji uświadamiania młodszej części naszego społeczeństwa w zakresie łowiectwa.

W tym celu opracowany został kolejny cykl materiałów edukacyjnych kierowanych tym razem do dzieci starszych klas szkoły podstawowej oraz młodzieży gimnazjalnej.

Koszt zeszytu to około 8 zł/szt. Zainteresowane koła prosimy o złożenie zamówień do dnia 17 grudnia br.

Zamówienia prosimy kierować do Kol. Jana Danyłowa tel. (22) 825-66-10, (22) 825-30-03,  (22) 631-25-75 wew. 104.

 

 

 ZO PZŁ Warszawa

 

pauseplay
/
show/hideshow/hide

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby się dowiedzieć więcej o cookies, proszę kliknąć tutaj: Informacje o cookies.

Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony