Warszawa, 10.09.2013r.

 

Komunikat nr 6/2013 Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie

I. Od 1 stycznia 2014 roku wejdą w życie przepisy, które nakazują badanie mięsa na obecność włośni (dot. dzików) metodą wytrawiania.

Na naradzie w dniu 3 września br Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, dr Jarosław Naze poinformował, że w związku z powyższym oraz przepisami Unii Europejskiej zachodzi konieczność uszczelnienia systemu kontroli mięsa (ok. 60 % pozyskiwanych w Polsce dzików nie jest badanych- brak stosownych dokumentów).

Dlatego też w perspektywie najbliższych 2-3 lat wszystkie koła łowieckie będą musiały zarejestrować u właściwego (zgodnie z siedzibą) Powiatowego Lekarza Weterynarii tzw. produkcję pierwotną w zakresie pozyskania i sprzedaży tusz do punktów skupu oraz na użytek własny.

Część kół warszawskich, które dzierżawią obwody we wschodniej części kraju dotknęły restrykcyjne przepisy wojewodów lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego, które praktycznie uniemożliwiły polowania na dziki.

Na wspomnianej naradzie wypracowano wspólne stanowisko i postępowanie, które umożliwia branie (pod pewnymi warunkami) tusz dzików na użytek własny  pozyskanych w obwodach na terenie 23 powiatów wymienionych w rozporządzeniach tych wojewodów. 

Poniżej przedstawiamy tok postępowania:

 1. U właściwego    Powiatowego Lekarza Weterynarii (zgodnie z siedzibą koła) należy złożyć wniosek o zarejestrowanie działalności koła jako produkcji pierwotnej ( wzór wniosku w załączeniu).
 2. Do wniosku dołączamy wypis z rejestru koła, który pobieramy w zarządzie okręgowym PZŁ oraz dowód opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, którą należy uiścić na konto podane przez właściwy Powiatowy Inspektorat Weterynarii.
 3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w drodze decyzji administracyjnej rejestruje koło, nadaje mu numer i wydaje stosowne zaświadczenie.
 4. Do obowiązku wydającego decyzję o rejestracji należy powiadomienie o tym fakcie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii właściwego dla położenia obwodów koła.
 5. W punkcie A wniosku podajemy miejsce przechowywania zwierzyny dla każdego obwodu- podanie miejsca dotyczy jedynie kół dzierżawiących obwody w 23 powiatach wymienionych w rozporządzeniu wojewodów lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Praktyka stosowania powyższych ustaleń:

 • koła dzierżawiące obwody (wspomniane 23 powiaty) na wschodzie kraju po rejestracji i uzyskaniu decyzji przygotowują miejsce przechowywania dzików.
 • pomieszczenie, w którym będą przechowywane tusze powinno być czyste i wyposażone w wieszak na zwierzynę, ale  nie musi być to chłodnia.
 • koło powinno skontaktować się  z powiatowym lekarzem weterynarii celem ustalenia kogo powiadamiamy o pozyskaniu dzika i miejscu pobrania próby  oraz sposobie otrzymania wyniku badania na ASF.
 • dokumentację- wyniki badań na ASF, badań na włośnicę każdego dzika branego na użytek własny muszą być przechowywane w kole.
 • dopiero po uzyskaniu wyniku dzika branego na użytek własny można go spożytkować.

II. W załączeniu przesyłamy pismo Dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska w sprawie naliczania czynszu dzierżawnego dla obwodów łowieckich.

 

III. W związku z planowanym ułatwieniem komunikacji z zarządami kół łowieckich okręgu warszawskiego prosimy o dostarczenie do siedziby ZO ZPŁ w Warszawie do dnia 30 września br pisemnej zgody na dostarczanie przez ZO PZŁ w Warszawie informacji i komunikatów drogą elektroniczną. Deklaracja musi zawierać aktualny kontaktowy adres e-mail do koła.

 

IV. Przypominamy, że do dnia 31 października 2013r. należy wnieść stosowną opłatę (wynikającą z zadeklarowanego wariantu ubezpieczenia OC)  na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie, nr konta  nr 89 1050 1038 1000 0022 4999 1445. 

Przypominamy, że w tym roku obowiązują trzy warianty wysokości ubezpieczenia, a mianowicie:

 • wariant I- składka roczna od koła wynosi 550 zł przy sumie gwarancyjnej 500 000  zł
 • wariant II- składka roczna od koła wynosi 465 zł przy sumie gwarancyjnej 400 000 zł
 • wariant III- składka roczna od koła wynosi 350 zł przy sumie gwarancyjnej 300 000 zł

Do pobrania:

Sposób naliczania czynszu dzierżawnego- Pismo Departamentu Prawnego Min. Środowiska
Wzór wniosku do Powiatowego Lekarza Weterynarii o zarejestrowanie działalności podstawowej

 

pauseplay
/
show/hideshow/hide

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby się dowiedzieć więcej o cookies, proszę kliknąć tutaj: Informacje o cookies.

Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony