Kynologia

Zapraszamy do działu poświęconego naszym czworonożnym towarzyszom łowów i ich zmaganiom w konkursach prac i próbach polowych.

Czytaj dalej...

Szkolenia

Organizujemy kursy zarówno dla kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego, jak też różnorodne szkolenia dla myśliwych chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu gospodarki łowieckiej.

Czytaj dalej...

Strzelectwo

Dziesiątki godzin treningu, celne oko, refleks i mistrzowskie opanowanie stresu. Oto dział poświęcony strzelectwu myśliwskiemu w naszym okręgu.

Czytaj dalej...


Najnowsze WiadomościWARIANTY UBEZPIECZENIA OC KÓŁ ŁOWIECKICH


 

 REGIONALNA OCENA PRACY TROPOWCÓW - ZAMOSTKI 8 WRZEŚNIA 2018

WYNIKI


KONCERT MUZYKI MYŚLIWSKIEJ W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ZWIĄZKÓW ŁOWIECKICH EUROPY

 


 

DARZ BÓR-DASZ KREW


WYTYCZNE ODNOŚNIE STOSOWANIA ZASAD BIOASEKURACJI PRZEZ MYŚLIWYCH W CZASIE POLOWAŃ ORAZ W CZASIE POBIERANIA PRÓBEK DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF


 MAPA OGNISK I PRZYPADKÓW ASF w POLSCE ORAZ AKTUALNY ZASIĘG OBSZARÓW OBJĘTYCH RESTRYKCJAMI


 STUDIA PODYPLOMOWE " Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt "


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZONYCH PRAC NAD NOWYM STATUTEM PZŁ


 STUDIA PODYPLOMOWE "SZKODY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I ICH SZACOWANIE"


 I ZJAZD KÓŁ ŁOWIECKICH OKRĘGU WARSZAWSKIEGO


 STUDIA PODYPLOMOWE "GOSPODARKA ŁOWIECKA I OCHRONA ZWIERZYNY"


 MISTRZOSTWA PZŁ DIAN W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH

WYNIKI DRUŻYNOWE

WYNIKI KL P

WYNIKI KL M


WYNIKI EGZAMINU TESTOWEGO Z DNIA 12 CZERWCA 2018

TERMINY EGZAMINÓW USTNYCH


  ODSTRZAŁ SANITARNY DZIKÓW-WYTYCZNE


 OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY BERETTA I SAKO


 STRONA INTERNETOWA POŚWIĘCONA 95-LECIU ISTNIENIA PZŁ


 KONKURS RÓG WOJSKIEGO 2018


 ROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 19 MAJA 2018 r.

 


 

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW


 

OKÓLNIK nr 15/0/2018

ZAŁĄCZNIKI 1, 2, 3


NABÓR WNIOSKÓW NA CHŁODNIE DLA KÓŁ ŁOWIECKICH


 PISMO MINISTRA ŚRODOWISKA


 OKÓLNIK nr 11/O/2018 


 OKRĘGOWE ZAWODY PZŁ W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH

12 MAJA 2018

 


 

STANOWISKO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA W SPRAWIE SZKÓD W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH

 


 

KOMUNIKAT 3/2018


 

 ZMIENIONE ZASADY PRZYJMOWANIA NA STAŻ KANDYDACKI


 INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSU DLA KANDYDATÓW NA MYŚLIWYCH

 


 

"MYŚLIWY W OCZACH DZIECKA"

Konkurs zorganizowany przez

Koło Łowieckie "BIELIK" w Warszawie

 


 

Druk Rocznego Planu Łowieckiego sezon 2018/2019

 


 

Informacje dla lekarzy weterynarii, myśliwych i leśników, dotyczące ASF

 


 

STANOWISKO ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO W SPRAWIE ZAPROPONOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA POPRAWEK DO PROJEKTU USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE

 


 

KOMUNIKAT 1/2018

 


 

KURS SELEKCJONERSKI 2018 (pdf)

 


 

SZKOLENIE WETERYNARYJNE 2018 (pdf)

 


 

PREZENTACJA ASF

 


 


 


Wysokość składki członkowskiej na rok 2018 wynosi:

1. Składka normalna: 320 zł plus ubezpieczenie 37 zł - razem 357 zł

2. Składka ulgowa: 160 zł plus ubezpieczenie 37 zł - razem 197 zł

 Składka płatna wyłącznie przelewem na konto ZO PZŁ w Warszawie

89 1050 1038 1000 0022 4999 1445 


  PISMO DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKAMI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POSZUKIWANIACH PADŁYCH DZIKÓW (pdf)

  

 

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC

dla kół łowieckich

Uprzejmie informujemy, że do dnia 5 września br. wszystkie koła łowieckie naszego okręgu zobowiązane są do zadeklarowania jednego z czterech poniższych wariantów obowiązkowego ubezpieczenia OC.

 Wariant I – składka roczna 350 zł przy sumie gwarancyjnej 300 000 zł

 Wariant II - składka roczna 465 zł przy sumie gwarancyjnej 400 000 zł

 Wariant III - składka roczna 550 zł przy sumie gwarancyjnej 500 000 zł

 Wariant IV - składka roczna 980 zł przy sumie gwarancyjnej 1 000 000 zł

Kołom, które nie prześlą informacji o wybranym wariancie ubezpieczenia we wskazanym terminie zostanie przyporządkowany wariant ubezpieczenia z poprzedniego roku.

 


Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej

z dnia 8 sierpnia 2017 roku

w zakresie wejścia uchwały NRŁ nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.

_______________________________________

 

 

druk ŁOW-1

druk ŁOW-1 (pdf)

 


 

                                                         Koła Łowieckie

                                                         okręgu warszawskiego

Szanowni Koledzy

Do wielu warszawskich kół dotarły umowy z Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na dostarczanie tusz odstrzelonych lisów, celem monitorowania skuteczności szczepionek przeciwko wściekliźnie.

Zgłoszono pytania natury prawnej dotyczącej możliwości odstrzału w okresie ochronnym, dlatego poniżej zamieszczamy Decyzję Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2017 r dotyczącą tego problemu.

                                                         Zarząd Okręgowy PZŁ w Warszawie

 Decyzja Ministra Środowiska

 


Wysokość składki członkowskiej na rok 2017 wynosi:

1. Składka normalna: 320 zł plus ubezpieczenie 37 zł - razem 357 zł

2. Składka ulgowa: 160 zł plus ubezpieczenie 37 zł - razem 197 zł

 

Uchwała NRŁ nr 23/2016 dotycząca składek członkowskich na rok 2017

 


Uprzejmie informujemy, że program telewizyjny "OSTOJA", począwszy od dnia 24 kwietnia br. nadawany będzie o godzinie 10:15 na kanale  TVP 2


 


Przypominamy, że do 30 kwietnia Koła Łowieckie mają obowiązek złożyć w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Warszawie wypełnione sprawozdanie  ŁOW-1

                                       ŁOW-1 (wersja edytowalna)

                                       ŁOW-1 (wersja pdf)

 

 

 Myśliwi dzieciom


    Nr konta bankowego  ZO PZŁ w Warszawie

                                                                                                                                         ( 89 1050 1038 1000 0022 4999 1445)


INFORMACJE DOT. AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

Dokument dochodzenia epizootycznego

Komunikat ZG PZŁ dot. procedury postępowania z uwagi na stwierdzenie przypadków ASF w Polsce

Zał. 1 do Komunikatu ZG PZŁ - mapa strefy zakaźnej

Zał. 2 do Komunikatu ZG PZŁ- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zał. 3 do Komunikatu ZG PZŁ - pismo Głównego Lekarza Weterynarii

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii

Materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników cz. 1

Materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników cz. 2

 


 

 

 

 
"Odbudowa populacji zwierzyny drobnej - kuropatwy w wybranych obwodach Zarządów Okręgowych PZŁ z woj. mazowieckiego" w latach 2012-2013.
 

 

 

 

pauseplay
/
show/hideshow/hide

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby się dowiedzieć więcej o cookies, proszę kliknąć tutaj: Informacje o cookies.

Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony