Kynologia

Zapraszamy do działu poświęconego naszym czworonożnym towarzyszom łowów i ich zmaganiom w konkursach prac i próbach polowych.

Czytaj dalej...

Szkolenia

Organizujemy kursy zarówno dla kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego, jak też różnorodne szkolenia dla myśliwych chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu gospodarki łowieckiej.

Czytaj dalej...

Strzelectwo

Dziesiątki godzin treningu, celne oko, refleks i mistrzowskie opanowanie stresu. Oto dział poświęcony strzelectwu myśliwskiemu w naszym okręgu.

Czytaj dalej...


Najnowsze Wiadomości


PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY PISMO GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Z DNIA 11 STYCZNIA 2019 r. DOTYCZĄCE STREFY CICHYCH POLOWAŃ, Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ O UWZGLĘDNIENIE ZAWARTYCH W NIM ZALECEŃ

PISMO GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Z DNIA 11 STYCZNIA 2019 r. 


 KURS DLA KANDYDATÓW NA SELEKCJONERÓW

SZKOLENIE WETERYNARYJNE


 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO Z DNIA 10 STYCZNIA 2019r.


  REKRUTACJA NA STANOWISKO: RZECZNIK PRASOWY ZO PZŁ W WARSZAWIE


OPATRZONE PODPISEM ELEKTRONICZNYM PISMO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE POLOWAŃ WIELKOOBSZAROWYCH 


 ROZPORZĄDZENIE NR 37 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 3 STYCZNIA 2019  ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ODSTRZAŁU SANITARNEGO DZIKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO


 PISMO GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII Z DNIA 28.12.2018 r.

DOTYCZĄCE REDUKCJI DZIKA (WALKA Z ASF) 


 SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI KÓŁ ŁOWIECKICH OKRĘGU WARSZAWSKIEGO


 

 

 REGULAMIN AKCJI

OŚWIADCZENIE


 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Z DNIA 15 LISTOPADA 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"


 


Przypominamy, że w dniu 31.12.2019 r. tracą ważność dotychczasowe książeczkowe legitymacje PZŁ

W związku z powyższym prosimy osoby, które jeszcze nie dokonały wymiany legitymacji o złożenie w biurze Zarządu Okręgowego lub dostarczenie pocztą tradycyjną / elektroniczną:

- wypełnionego formularza danych osobowych wraz z akceptacją przetwarzania danych osobowych

- aktualnego zdjęcia formatu dowodu osobistego / paszportu, na białym tle.

 


 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody.


  SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ROK 2019 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ NR 35/2017 POZOSTAJE BEZ ZMIAN I WYNOSI 320 zł. Z KOLEI ZWIĘKSZENIU O 6 zł ULEGŁA KWOTA STAWKI UBEZPIECZENIA. ZATEM,

ŁĄCZNA KWOTA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA ROK 2019 WYNOSI 363 zł,

A SKŁADKI ULGOWEJ 203 zł.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE TABLICY OSTRZEGAWCZEJ O POLOWANIU ZBIOROWYM


WYTYCZNE ODNOŚNIE STOSOWANIA ZASAD BIOASEKURACJI PRZEZ MYŚLIWYCH W CZASIE POLOWAŃ ORAZ W CZASIE POBIERANIA PRÓBEK DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF


 MAPA OGNISK I PRZYPADKÓW ASF w POLSCE ORAZ AKTUALNY ZASIĘG OBSZARÓW OBJĘTYCH RESTRYKCJAMI


 STUDIA PODYPLOMOWE " Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt "


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROWADZONYCH PRAC NAD NOWYM STATUTEM PZŁ


 STUDIA PODYPLOMOWE "SZKODY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I ICH SZACOWANIE" STUDIA PODYPLOMOWE "GOSPODARKA ŁOWIECKA I OCHRONA ZWIERZYNY"


  ODSTRZAŁ SANITARNY DZIKÓW-WYTYCZNE


 STRONA INTERNETOWA POŚWIĘCONA 95-LECIU ISTNIENIA PZŁ


 ROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 19 MAJA 2018 r.


 OKÓLNIK nr 15/0/2018

ZAŁĄCZNIKI 1, 2, 3


 PISMO MINISTRA ŚRODOWISKA


 OKÓLNIK nr 11/O/2018 


 STANOWISKO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA W SPRAWIE SZKÓD W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH


 KOMUNIKAT 3/2018


 

 ZMIENIONE ZASADY PRZYJMOWANIA NA STAŻ KANDYDACKI

 


 

"MYŚLIWY W OCZACH DZIECKA"

Konkurs zorganizowany przez

Koło Łowieckie "BIELIK" w Warszawie


 

Druk Rocznego Planu Łowieckiego sezon 2018/2019

 


 Informacje dla lekarzy weterynarii, myśliwych i leśników, dotyczące ASF


 

KOMUNIKAT 1/2018


 

SZKOLENIE WETERYNARYJNE 2018 (pdf)

 


 

PREZENTACJA ASF

 


 


 


 

RODO


  PISMO DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKAMI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POSZUKIWANIACH PADŁYCH DZIKÓW (pdf)

 


Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej

z dnia 8 sierpnia 2017 roku

w zakresie wejścia uchwały NRŁ nr 14/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych w Polsce oraz zasad postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału.

_______________________________________

 

 

druk ŁOW-1

druk ŁOW-1 (pdf)


INFORMACJE DOT. AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

Dokument dochodzenia epizootycznego

Komunikat ZG PZŁ dot. procedury postępowania z uwagi na stwierdzenie przypadków ASF w Polsce

Zał. 1 do Komunikatu ZG PZŁ - mapa strefy zakaźnej

Zał. 2 do Komunikatu ZG PZŁ- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zał. 3 do Komunikatu ZG PZŁ - pismo Głównego Lekarza Weterynarii

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii

Materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników cz. 1

Materiały szkoleniowe dla myśliwych i leśników cz. 2

 


 

 

 

 
"Odbudowa populacji zwierzyny drobnej - kuropatwy w wybranych obwodach Zarządów Okręgowych PZŁ z woj. mazowieckiego" w latach 2012-2013.
 

 

 

 

pauseplay
/
show/hideshow/hide

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby się dowiedzieć więcej o cookies, proszę kliknąć tutaj: Informacje o cookies.

Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony